Om Dagan

Hammerfestdagan har eksistert siden 1989. Da feiret byen 200 års jubileum og gode krefter samlet seg for å gjøre dagan til en årlig byfest. Siden da har vi feiret oss sjøl hvert eneste år i tidsrommet rundt byens bursdag 17.juli.

Det er naturlig for utflyttede Hammerfestinga å komme hjem i denne perioden, mange benytter anledningen til å besøke famile kombinert med deltagelse på klassetreff eller lignende.
Flere store arrangementer har funnet sted gjennom disse årene, og mange mennesker, organisasjoner, lag og foreninger har bidratt til at dagene har latt seg gjennomføre. Hammerfest Fotballklubb har hatt en sentral rolle som koordinator gjennom flere år, Hammerfest Næringsforening har bidratt økonomisk til at Hammerfest Fotballklubb kunne ha hatt denne rollen, og har gjennom dette bidratt til at alle arrangørene har hatt et felles referansepunkt.
Gjennom 2011 og starten av 2012 har det vært gjennomført en prosess der flere av arrangørene, bidragsytere etc. har vært involvert i workshop og møter som har hatt utvikling av Hammerfestdagan på agendaen. Det er gjennomført flere markedsundersøkelser som har gitt oss viktige innspill som vi har tatt med oss i videre planlegging. Et resultat av dette er at arrangørene og samarbiedspartnerne nå har gått sammen, for å løfte Hammerfestdagan til et høyere nivå. Felles logo, felles nettsted og forum for Hammerfestdagan er etablert. Hammerfest kommune har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet. Arrangørene står fremdeles ansvarlig for egne arrangementer, men ønsker i sterkere grad å løfte i flokk og se verdien av hverandre. Vi håper at alle besøkende og byens befolkning skal se resultater av dette arbeidet.
Rettighetene til Hammerfestdagan eies av Hammerfest Næringsforening. Arrangementene blir til i samarbeid med mange ulike aktører og byens befolkning og tilreisende gjester gjør dette til en byfest.